Historia

Warszewo do końca XIX wieku

Warszewo wymieniane jest po raz pierwszy w dokumencie z 18 kwietnia 1261 roku z którego wynika, że książę Barnim I za zgodą biskupa kamieńskiego Hermanna oraz kolegium 12-kanoników w Szczecinie poświęcił kościół w Warszewie.

W 1779 roku we wsi było 15 gospodarstw pełnorolnych i 2 zagrodnicze, żyło tu 5 chałupników, 2 pasterzy, karczmarz i nauczyciel.

W 1862 roku w Warszewie stało już 59 domów mieszkalnych i 58 innych zabudowań. Wieś liczyła wówczas 788 mieszkańców. Istniał tu nawet dom dla ubogich oraz jednoklasowa szkoła.

warszewo historia

1. połowa XX wieku

Na przełomie XIX i XX wieku powstała większość budynków w centrum starej wsi Warsow. Kolejne osiedla – Odolany w rejonie ulic Kresowej i Sarniej oraz osiedle w rejonie Perlistej i Dzierżonia powstały w latach 20-tych i 30-tych XX wieku. Osiedle Odolany zamieszkiwało przed wojną 180 osób. Po wojnie nazwano je Mściwoje a dopiero potem – Odolany.

W 1910 roku dzielnicę zamieszkiwało 1200 mieszkańców a w 1939 już 3340 osób. Wieś została włączona w granice Szczecina w październiku 1939 roku.

warszewo szczecin
Warszewo w 1938 roku

W lipcu 1944 roku na dzielnicę spadło kilka przypadkowych bomb, jednak nie spowodowały większych zniszczeń w dzielnicy. W rejonie ulicy Kredowej i Podbórzańskiej mieszkańcy wykopali kilka okopów dla celów obronnych. W czasie II Wojny Światowej przy ul. Kresowej utworzono obóz pracy przymusowej dla cudzoziemców – Polenlager.

Po 1945 roku

Warszewo zostało przyłączone do polskiego Szczecina 19 września 1945 roku.  Zamieszkane było wtedy przez 75 Polaków i 1300 obywateli Niemiec.

W budynku przy ul. Szczecińskiej 12 utworzono Dom Kultury a w sali od ulicy Rostockiej działało kino objazdowe. Wystawiano również spektakle teatralne – podest sceniczny zachował się do dziś. Od 1997 roku pomieszczenie służyło jako sala gimnastyczna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7.

W latach 60-tych rozpoczęto budowę kolejnych osiedli domów jednorodzinnych na osiedlu Odolany.

Współcześnie

Nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej z większą niż do tej pory intensywnością zaczęły powstawać pod koniec XX wieku.  W drugiej połowie lat 90-tych powstało osiedle domków jednorodzinnych przy ulicach Wiśniowy Sad i Glogera oraz grodzone osiedle przy ul. Rostockiej z ulicami: Korony Północnej, Oriona, Andromedy. Potem powstało osiedle domów jednorodzinnych i bliźniaków na przedłużeniu ulicy Wapiennej oraz po obu stronach ulicy Podbórzańskiej. Pod koniec lat 90-tych powstał duży zespół budynków wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowej Student przy ul. Słowackiej i Sarniej. W pierwszych latach XXI wieku zaczęło też powstawać osiedle Stoki w kwartale ulic Kostrzewskiego, Złotowska, Duńska. Kolejnymi dużymi zespołami zabudowy były: osiedle SM Student przy ul. Belgijskiej oraz Osiedle nad Stawem zakładu budowlanego Siemaszko.

warszewo lotnicze
Wjazd na Warszewo współcześnie

W 2011 roku ukończono nowy budynek szkolny przy ul. Złotowskiej  do którego przeniosła się Szkoła Podstawowa nr 7. W tym samym roku wybudowano żłobek miejski nr 9 przy ul. Brytyjskiej. W 2014 roku szkoła podstawowa została rozbudowana o pawilony, w których powstało przedszkole.

warszewo
Liczba mieszkańców Warszewa w latach 1995-2017

W 2016 roku liczba mieszkańców na stałe zameldowanych na Warszewie przekroczyła okrągłe 10 000.

Więcej zdjęć i map starego Warszewa w Galerii zdjęć


Tekst został napisany na podstawie artykułu o historii Warszewa autorstwa Marka Łuczaka z Internetowej Encyklopedii Szczecina oraz książki pt. Warszewo aut. Marka Łuczaka z 2007 roku wydanej przez Pomorskie Towarzystwo Historyczne. To samo wydawnictwo opublikowało w 2011 roku książkę pt. Warszewo, Osów, Głębokie również autorstwa Marka Łuczaka.

warszewo osów głębokie
Marek Łuczak „Warszewo, Osów, Głębokie” Szczecin 2011

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.