Budżet RO na małe inwestycje 2017

Rada Osiedla Warszewo zdecydowała o przeznaczeniu środków budżetowych w roku 2017 na budowę chodnika po wschodniej stronie ul. Duńskiej.

Budowa chodnika wraz z uzupełnieniem szpaleru drzew od okolicy budynku dawnej Szkoły Podstawowej do okolicy sklepu ogrodniczego Zielony Ogród to wg szacunków ZDiTM koszt ok. 315 tys. zł. Inwestycja wskazana przez Radę Osiedla nie może przekroczyć kwoty 170 tys. zł w roku 2017. Istnieje jednak możliwość finansowania tego zamierzenia w ciągu 2 lat. I etap obejmie budowę nowej infrastruktury do budynku mieszkalnego przy ul. Duńskiej 63.

Docelowo pas zieleni po wschodniej stronie ul. Duńskiej został wyznaczony jako rezerwa pod drugą jezdnię ulicy. W najbliższych latach magistrat nie planuje rozpoczęcia budowy tej jezdni. Budowa Trasy Północnej (ul. Warcisława, ul. Królewskiego) w ostatnich latach pokazuje kierunek zamierzeń inwestycyjnych miasta w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej północnych osiedli Szczecina.

chodnik Duńska
Miejsce w którym urywa się chodnik (fot. Google Street View)
chodnik ul. Duńska
Środki budżetowe w roku 2017 pozwolą na budowę chodnika do tego miejsca (fot. Google Street View)

Propozycje do budżetu miasta na rok 2018

W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już na posiedzeniu Rady Osiedla w dn. 6 kwietnia osiedlowcy zdecydowali o zgłoszeniu do przyszłorocznego Budżetu Szczecina następujących inwestycji:

  1. Budowa parku na terenie między ulicami Kresową i Kasjopei (osiedle Odolany)
  2. II etap budowy parku Warszewo-Podbórz przy ul. Kalinowej (osiedle Podbórz)
  3. Budowa infrastruktury podziemnej w obszarze Warszewo I – kontynuacja (osiedle Odolany)
  4. Remont ul. Perlistej (okolice pętli autobusu 57)
  5. Budowa oświetlenia oraz chodników wzdłuż ul. Rostockiej

W tym roku radni osiedlowi ograniczyli się do 5 ich zdaniem najpilniejszych inwestycji mających istotny wpływ na polepszenie jakości życia na Warszewie.

Uwaga: zgłoszenie inwestycji do Budżetu Miasta nie jest równoznaczne z ich realizacją w najbliższym czasie. Jest to jedynie narzędzie służące zbieraniu najpilniejszych potrzeb wśród przedstawicieli społeczności osiedlowych. To czy propozycje zostaną wpisane do Budżetu Szczecina zależy przede wszystkim od możliwości finansowych miasta.

Więcej informacji o budżecie Szczecina w specjalnym serwisie Urzędu Miasta – budzet.szczecin.pl