10 000 mieszkańców na Warszewie

W ostatnim tygodniu marca na Warszewie zameldował się 10-tysięczny mieszkaniec. Wg stanu na dzień 27 marca 2016 na naszym osiedlu zameldowanych na pobyt stały jest już 10 002 mieszkańców.

Liczba mieszkańców Warszewa bardzo dynamicznie rośnie od kilkunastu lat. Przez 15 lat – od roku 2001 liczba zameldowanych wzrosła aż 3-krotnie. Jeszcze w roku 1995 osiedle zamieszkiwało 2285 osób, a w 1990 roku tylko 2182 osób.

mieszkańców Warszewa
Liczba mieszkańców Warszewa w latach 2000-2016

Warszewo jest również najmłodszym osiedlem Szczecina. Wg danych ze stycznia tego roku 25,53% zameldowanych stanowią osoby w wieku 0-18 lat.

Wzrost liczby zamieszkujących przekłada się również na wskaźnik gęstości zaludnienia. Przy obszarze 7,25 km2 oznacza to  1 379 mieszk./km2, podczas gdy średnia gęstość zaludnienia dla Szczecina wynosi 1 227 mieszk./km2.

źródło: BIP Szczecin

Nowa szkoła na Warszewie

Decyzja o nowej placówce

Prezydent Szczecina podjął decyzję o budowie nowej placówki. Nowa szkoła powstanie przy ul. Kredowej.

Konieczność wybudowania szkoły wynika z dynamicznego rozwoju północnych dzielnic miasta. Planowany obiekt ma mieć trzy kondygnacje, które pomieszczą około 1000 dzieci.

W ostatnich tygodniach odwiedziłem wiele dzielnic i szczecińskich szkół podstawowych. Rozmawiałem też z rodzicami – mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Mieszkańcy północnych dzielnic zwracali uwagę na fakt braku szkoły i oczekują jej budowy.

nowa szkoła
Nowa szkoła powstanie tuż obok Jaworowego Stawu.

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie. Jedna z nich przewiduje przeznaczenie środków na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który następnie posłuży do stworzenia projektu budowlanego nowej placówki. Dokładne koszty zostaną oszacowane w trakcie przygotowywania dokumentacji. Uruchomienie nowej szkoły planowane jest na rok szkolny 2019/2020.

Ponadto prezydent w przyszłorocznym budżecie przewiduje zapisanie dodatkowych pieniędzy na remonty w placówkach oświatowych.  (źródło: UM Szczecin)

Lokalizacja nowego budynku

Nowy budynek szkoły powstanie pomiędzy ulicami Podbórzańską i Kredową, tuż obok Jaworowego Stawu. Dojazd do nowej szkoły prawdopodobnie będzie odbywać się ulicą Kredową. W tegorocznym budżecie miasta zapisano kwotę 1,2 mln zł m.in. na aktualizację dokumentacji projektowej dla ulicy Kredowej. Gruntowna przebudowa ulicy ma zakończyć się do 2019 roku. Od strony północnej szkoła będzie graniczyć z tzw. ul. Nową-Andersena, która w przyszłości połączy Trasę Północną z Osowem.

nowa szkoła
Ulica Kredowa w 2015 roku – widok w kierunku północnym. Szkoła będzie zlokalizowana po lewej stronie drogi.

Decyzja o budowie nowej szkoły znajduje odzwierciedlenie w projekcie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska 2, który jest wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Planowania do 1. kwietnia b.r. Zmiany w planie dotyczą również terenu, na którym magistrat zaplanował budowę nowej szkoły. Stary plan zakładał w tym miejscu budowę stacji pogotowia ratunkowego. Projekt nowego planu przewiduje  w tym miejscu budowę placówki oświatowej.

Nowa szkoła będzie projektowana dla ok. 1000 uczniów. Wybudowana w 2011 roku Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Złotowskiej była projektowana dla maksimum 650 uczniów, tymczasem już w 2014 roku uczyło się tam 800 dzieci (źródło).

nowa szkoła
Jaworowy Staw – szkoła powstanie po drugiej stronie stawu, z lewej strony zdjęcia

Na skrzyżowaniu Duńskiej i Złotowskiej powstanie rondo

Na kolegium prezydenckim zapadła decyzja o jak najszybszej zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Duńskiej, Złotowskiej, Włoskiej w związku z dramatycznymi wydarzeniami ostatnich tygodni. Przypomnijmy, że projekt przebudowy skrzyżowania był dwukrotnie zgłaszany do Budżetu Obywatelskiego przez przedstawicieli Rady Osiedla Warszewo.

Nowe rondo i zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu wprowadzone zostaną na przełomie marca i kwietnia b.r.

W pierwszym etapie nastąpi zmiana organizacji ruchu za pomocą oznakowania poziomego i pionowego. Ruch okrężny zostanie wprowadzony na zasadzie mini-ronda o promieniu 8 m – podobnie jak w na skrzyżowaniu ulic Rayskiego/Mazurska oraz na skrzyżowaniu Zawadzkiego/Klonowica. Wszystkie wloty na skrzyżowanie projektuje się jako podporządkowane, oznaczone znakami A-7 ustąp pierwszeństwa z C-12 ruch okrężny.

W drugim etapie po uznaniu, że nowa organizacja ruchu poprawiła bezpieczeństwo ruchu pieszego, nie pogarszając płynności ruchu kołowego na pozostałych wlotach, wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu wprowadzająca wyniesienie centralnej wysepki najazdowej w formie zabruku.

rondo duńska złotowska

Zmiana organizacji ruchu spowoduje aż dwukrotne odgięcie toru jazdy pojazdu (na kierunku od Warszewa do Centrum) wpływając tym samym na zmniejszenie prędkości dojazdowej zarówno do przejścia dla pieszych jak i skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Zadaniem zmiany organizacji ruchu będzie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie prędkości dojazdowej do skrzyżowania oraz poprawę płynności włączenia się pojazdów z dróg podporządkowanych w ciąg ul. Duńskiej.

Link do ogłoszenia o zmianach na oficjalnej stronie UM Szczecin.