nowa szkoła

Nowa szkoła na Warszewie

Decyzja o nowej placówce

Prezydent Szczecina podjął decyzję o budowie nowej placówki. Nowa szkoła powstanie przy ul. Kredowej.

Konieczność wybudowania szkoły wynika z dynamicznego rozwoju północnych dzielnic miasta. Planowany obiekt ma mieć trzy kondygnacje, które pomieszczą około 1000 dzieci.

W ostatnich tygodniach odwiedziłem wiele dzielnic i szczecińskich szkół podstawowych. Rozmawiałem też z rodzicami – mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Mieszkańcy północnych dzielnic zwracali uwagę na fakt braku szkoły i oczekują jej budowy.

nowa szkoła
Nowa szkoła powstanie tuż obok Jaworowego Stawu.

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zajmą się m.in. zmianami w budżecie. Jedna z nich przewiduje przeznaczenie środków na przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który następnie posłuży do stworzenia projektu budowlanego nowej placówki. Dokładne koszty zostaną oszacowane w trakcie przygotowywania dokumentacji. Uruchomienie nowej szkoły planowane jest na rok szkolny 2019/2020.

Ponadto prezydent w przyszłorocznym budżecie przewiduje zapisanie dodatkowych pieniędzy na remonty w placówkach oświatowych.  (źródło: UM Szczecin)

Lokalizacja nowego budynku

Nowy budynek szkoły powstanie pomiędzy ulicami Podbórzańską i Kredową, tuż obok Jaworowego Stawu. Dojazd do nowej szkoły prawdopodobnie będzie odbywać się ulicą Kredową. W tegorocznym budżecie miasta zapisano kwotę 1,2 mln zł m.in. na aktualizację dokumentacji projektowej dla ulicy Kredowej. Gruntowna przebudowa ulicy ma zakończyć się do 2019 roku. Od strony północnej szkoła będzie graniczyć z tzw. ul. Nową-Andersena, która w przyszłości połączy Trasę Północną z Osowem.

nowa szkoła
Ulica Kredowa w 2015 roku – widok w kierunku północnym. Szkoła będzie zlokalizowana po lewej stronie drogi.

Decyzja o budowie nowej szkoły znajduje odzwierciedlenie w projekcie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Warszewo-Duńska 2, który jest wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Planowania do 1. kwietnia b.r. Zmiany w planie dotyczą również terenu, na którym magistrat zaplanował budowę nowej szkoły. Stary plan zakładał w tym miejscu budowę stacji pogotowia ratunkowego. Projekt nowego planu przewiduje  w tym miejscu budowę placówki oświatowej.

Nowa szkoła będzie projektowana dla ok. 1000 uczniów. Wybudowana w 2011 roku Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Złotowskiej była projektowana dla maksimum 650 uczniów, tymczasem już w 2014 roku uczyło się tam 800 dzieci (źródło).

nowa szkoła
Jaworowy Staw – szkoła powstanie po drugiej stronie stawu, z lewej strony zdjęcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *