mieszkańców

10 000 mieszkańców na Warszewie

W ostatnim tygodniu marca na Warszewie zameldował się 10-tysięczny mieszkaniec. Wg stanu na dzień 27 marca 2016 na naszym osiedlu zameldowanych na pobyt stały jest już 10 002 mieszkańców.

Liczba mieszkańców Warszewa bardzo dynamicznie rośnie od kilkunastu lat. Przez 15 lat – od roku 2001 liczba zameldowanych wzrosła aż 3-krotnie. Jeszcze w roku 1995 osiedle zamieszkiwało 2285 osób, a w 1990 roku tylko 2182 osób.

mieszkańców Warszewa
Liczba mieszkańców Warszewa w latach 2000-2016

Warszewo jest również najmłodszym osiedlem Szczecina. Wg danych ze stycznia tego roku 25,53% zameldowanych stanowią osoby w wieku 0-18 lat.

Wzrost liczby zamieszkujących przekłada się również na wskaźnik gęstości zaludnienia. Przy obszarze 7,25 km2 oznacza to  1 379 mieszk./km2, podczas gdy średnia gęstość zaludnienia dla Szczecina wynosi 1 227 mieszk./km2.

źródło: BIP Szczecin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *