Nowa szkoła – projekt koncepcyjny

Prezentujemy projekt koncepcyjny dla nowej szkoły podstawowej, która ma powstać przy ul. Kredowej w pobliżu Jaworowego Stawu. Budynek szkoły podstawowej przeznaczony ma być dla 1000 uczniów:

 • klasy „0” – 150 uczniów
 • klasy I-IV – 425 uczniów
 • klasy V-VIII – 425 uczniów
nowa szkoła
proj. arch. Anna Patrycja Flicińska

Program funkcjonalny

Główne wejście do budynku nowej szkoły znajdzie się od strony północnej  – od ul. Nowoszkolnej. Od strony ul. Kredowej znajdą się pomieszczenia zaplecza kuchennego i technicznego szkoły. Tam też pojawią się miejsca parkingowe oraz pojemniki na odpady.

Budynek funkcjonalnie będzie podzielony na 3 strefy:

 • część przedszkolna dla dzieci klas „0”
  Znajdzie się na parterze. Będzie posiadać osobną strefę wejściową, własny zespół szatniowy, oraz osobne sanitariaty
 • część szkolna dla dzieci klas „I-VIII”
  Zajmie 3 kondygnacje budynku. Oprócz sal lekcyjnych znajdą się tu również: świetlice, biblioteka z czytelnią, stołówka, aula dla 200 osób.
 • część sportowa
  Ma stanowić niezależny obiekt funkcjonalno-użytkowy, gdyż poza zajęciami dla uczniów, zakłada się prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej również w godzinach pozalekcyjnych. Przewidziano możliwość odcięcia (zamknięcia) budynku dydaktycznego od zespołu sportowego.
  Hala sportowa o wymiarach 22x44m i wysokości ok. 11m będzie posiadała możliwość podzielenia na dwie niezależne przestrzenie za pomocą ścian przesuwnych. Na antresoli znajdzie się widownia na  200 miejsc.

Obiekt w całości będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Budynek będzie wyposażony w windy, łagodne podjazdy oraz specjalne toalety. 

Czytaj dalej Nowa szkoła – projekt koncepcyjny

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Prezydent Szczecina informuje o konsultacjach społecznych, których celem będzie zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 09 sierpnia 2017 r. do dnia 08 września 2017 r w formie:

1) prezentacji diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, która odbędzie się:
a) w dniu 09 sierpnia 2017 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;
b) w dniu 12 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;

2) zbierania od mieszkańców w terminie od 9 sierpnia 2017 r. do 08 września 2017 r. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, przedstawionych na prezentacjach, o których mowa w pkt 1 oraz dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjmowane są za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ i w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,
2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie,
4) złożenie podczas prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej „ProMedia” przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym „ŚRODEK” przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.