Archiwa tagu: Warszewo

Jak powinno rozwijać się Warszewo?

Do 19 kwietnia każdy może wnieść uwagi do projektu Studium.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

To podstawowy i obowiązkowy dokument planistyczny, który musi posiadać każda gmina. Dotyczy całego obszaru gminy (miasta). Na podstawie dokumentu Studium powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą konkretnych przestrzeni w mieście. 

To w dokumencie Studium określa się gdzie powstaną nowe drogi, jaką będą mieć szerokość (np. 1, 2, 3 pasy ruchu) W Studium planuje się lokalizacje pod nowe inwestycje publiczne, takie jak szkoły czy ogólnodostępne parki. Dokument Studium wskazuje gdzie będą mogły powstać domy jednorodzinne, a gdzie intensywna zabudowa mieszkaniowa. 

Aktualnie obowiązujący dokument Studium obowiązuje od 2012 roku. To rzadka okazja, żeby zabrać głos w dyskusji o kierunkach rozwoju Warszewa i całego Szczecina. 

Fragment projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

Konsultacje Studium

Konsultacje trwają do 19 kwietnia. Swoje uwagi można wysłać mailem. Więcej informacji o tym jak wziąć udział w konsultacjach na stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116284.asp

Każdy może wnieść uwagi do projektu Studium!