Obwodnica Śródmieścia – konsultacje społeczne

We wtorek 29 września br., odbędzie się spotkanie konsultacyjne, dotyczące Budowy Obwodnicy Śródmieścia Szczecina – etap VI.

 Celem spotkania jest zebranie propozycji, opinii i uwag od mieszkańców dla zadania pn. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie” (tytuł projektu: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI – budowa ulicy od Niemierzyńskiej do ulicy Wojska Polskiego z budową węzła „Łękno” wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie”).

 Spotkanie odbędzie się w godzinach 17.00-20.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Konsultacje społeczne – przebudowa Andersena, Północnej i Wapiennej

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ul. Andersena, Północnej i Wapiennej. Potrwają do 11 września. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących planowanej inwestycji.

Konsultacje przeprowadzane są w formie:

  • Otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 2 września (środa)w godz. 17:00 – 19:00 w sali sesyjnej Rady Miasta.

  • Badania opinii mieszkańców na temat koncepcji projektowej, która zamieszczona jest na stronie internetowejwww.konsultuj.szczecin.pl orazw Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi należy przesyłać na piśmie drogą elektroniczną na adres wim@um.szczecin.pl.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.