Odolany

Odolany położone są pomiędzy ulicami: Królewskiego na wschodzie i Duńską na zachodzie. Od południa graniczą z Niebuszewem, zaś od północy z właściwym Warszewem.

odolany szczecin
Granice osiedla Odolany

Historia

Jest to jedno z najmłodszych osiedli mieszkalnych Szczecina okresu międzywojennego. W latach 30-tych na południe od Warszewa powstała kolonia domków jednorodzinnych, willowych, otoczonych ogródkami. Przed wojną żyło tu 180 mieszkańców.

W trakcie II wojny światowej przy ul. Kresowej mieścił się obóz pracy przymusowej dla cudzoziemców – Polenlager.

odolany warszewo
Budowa osiedla Odolany, 1928 r.

odolany warszewo
ul. Kresowa i ul. Sarnia, 1928 r.

Osiedle nie zostało zniszczone w trakcie wojny.  Po 1945 roku nazwano je Mściwoje a dopiero potem – Odolany. Dopiero od lat 60-tych rzadka zabudowa jednorodzinna zaczęła się zapełniać nowymi domami.

Wedelshöhe
Odolany – Wedelshöhe, 1938 r.

Współczesne Odolany

Pierwsze lata XXI wieku wiążą się z pojawieniem się intensywnej zabudowy w zachodniej części osiedla – wzdłuż ulicy Duńskiej. Nazewnictwo nowo-powstających ulic nawiązuje do nazw krajów europejskich – dlatego na terenie osiedla znajdują się już ulice: Czeska, Słowacka, Duńska, Belgijska, Brytyjska, Francuska, Holenderska.

W 2012 roku osiedle wzbogaciło się o nową drogę łączącą Trasę Północną – ul. Królewskiego z ulicą Duńską. Robocza nazwa – ul. Nowokresowa została zmieniona (zgodnie z konwencją) na ul. Włoską.

Nazwa Odolany

Nazwa polska osiedla została nadana po 1945 r. Nawiązuje do południowej dzielnicy Warszawy – Odolany, a ta wywodzi się ze staropolskiego imienia Odolan. Nazwa niemiecka – Wedelshöhe – jest typu dzierżawczego, związana z imieniem Wedel i dodatkowym określeniem Höhe – wzgórze, wzniesienie. A więc w dosłownym tłumaczeniu – Wzgórze Wedela.


Źródła:
  • Marek Łuczak „Warszewo” Szczecin 2007
  • T.Białecki, L.Turek-Kwiatkowska „Szczecin stary i nowy” Szczecin 1991
  • „Encyklopedia Szczecina” pod red. T.Białeckiego, Szczecin 2015
  • pomeranica.pl – Encyklopedia Pomorza Zachodniego

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.