Słoń

Słoń stoi na skwerze między ulicami Poznańską a Szczecińską w centrum Warszewa. Wykonał go w 1934 roku niemiecki rzeźbiarz Kurt Schwerdtfeger  – który prowadził klasę rzeźby w Szkole Rzemiosł Artystycznych przy placu Kilińskiego (obecny budynek WZDZ).

słoń na warszewie

Fontanna

Betonowa rzeźba stanęła w centralnej części owalnej niecki fontanny. Figura była podłączona do wody i zaprojektowana tak, że z uniesionej trąby słonia tryskała woda. Fontanna działała jeszcze po wojnie, aż do lat 60-tych. Zasypano ją po 1986 roku zamieniając w piaskownicę. Od tamtej pory rzeźbę kilkakrotnie restaurowano, zlikwidowano instalację wodną, a trąbie słonia nadano nowy zakrzywiony kształt. W 2004 roku remontu doczekał się cały skwer, zaś rzeźbę gruntownie zrekonstruowano. Przypadkiem zmieniono też datę umieszczoną na cokole rzeźby – zniknęła cyfra 4, a osoby konserwujące figurę wzięły ozdobny wieniec pośrodku daty za cyfrę 0. Dlatego teraz zamiast prawidłowej daty powstania rzeźby w roku 1934, widnieje data 1903.

słoń na warszewie
Fontanna ze słoniem w 1936 roku

Kurt Schwerdtfeger

W latach 1919-1920 studiował filozofię i historię sztuki na uniwersytetach w Królewcu i w Jenie. Naukę kontynuował w słynnej uczelni artystyczno-rzemieślniczej Bauhaus w Weimarze. W 1925 roku przeniósł się do Szczecina, gdzie w Kunstgewerschule (Szkoła Rzemiosł Artystycznych) przy Grünhofer Markt (obecnie pl. Kilińskiego) prowadził klasę rzeźby. Do jego uczniów należeli m.in. przyszli wybitni rzeźbiarze Bernhardt Heiliger i Karheinz Goedtke. Pod koniec lat trzydziestych jego twórczość naziści uznali za „sztukę zdegenerowaną”. W 1937 roku został odwołany ze stanowiska wykładowcy i zmuszony do opuszczenia Szczecina. Większość jego prac usunięto z muzeów bądź zniszczono.

Jest autorem Ptasiej Studni na Różance (obecna rzeźba jest reknstrukcją) oraz płaskorzeźby przedstawiającej oracza na nagrobku rodziny Randolf na Cmentarzu Centralnym.

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.