Staw Odolański

Polny staw wśród nieużytków i łąk, położony po zachodniej stronie ul. Królewskiego w osiedlu Odolany, u stóp morenowej skarpy, na której zbudowano osiedle za murem przy ul. Rostockiej (ulice: Korony Północnej, Oriona, Wodnika, Andromedy). Staw Odolański jest zbiornikiem o niewielkich rozmiarach, porośnięty przy brzegach trzciną i szuwarami. Przy brzegu stawu znajduje się duży głaz narzutowy wystający z wody. Zbiornik zamieszkują kaczki, ptaki, żaby – kumak nizinny, trzcinniczek, potrzos, pliszka siwa, traszki i inne. Miejscowy plan zagospodarowania zakłada zachowanie stawu i zieleni wokół z przeznaczeniem na funkcje rekreacyjne.

Zobacz Mapa fizjograficzna Warszewa

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.