Jak powinno rozwijać się Warszewo?

Do 19 kwietnia każdy może wnieść uwagi do projektu Studium.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

To podstawowy i obowiązkowy dokument planistyczny, który musi posiadać każda gmina. Dotyczy całego obszaru gminy (miasta). Na podstawie dokumentu Studium powstają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które dotyczą konkretnych przestrzeni w mieście. 

To w dokumencie Studium określa się gdzie powstaną nowe drogi, jaką będą mieć szerokość (np. 1, 2, 3 pasy ruchu) W Studium planuje się lokalizacje pod nowe inwestycje publiczne, takie jak szkoły czy ogólnodostępne parki. Dokument Studium wskazuje gdzie będą mogły powstać domy jednorodzinne, a gdzie intensywna zabudowa mieszkaniowa. 

Aktualnie obowiązujący dokument Studium obowiązuje od 2012 roku. To rzadka okazja, żeby zabrać głos w dyskusji o kierunkach rozwoju Warszewa i całego Szczecina. 

Fragment projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Szczecina

Konsultacje Studium

Konsultacje trwają do 19 kwietnia. Swoje uwagi można wysłać mailem. Więcej informacji o tym jak wziąć udział w konsultacjach na stronie:
http://bip.um.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116284.asp

Każdy może wnieść uwagi do projektu Studium!

Bezpłatne Szczepienia dla osób 65+

Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. ,,Zapobieganie  grypie i  jej  powikłaniom dla osób po 65  roku  życia  zameldowanych w Szczecinie” (tj.: urodzeni do końca 1955 roku i zameldowani w Szczecinie), do wyczerpania się zaplanowanej ilości szczepionek (6800 sztuk).

Zainteresowany bezpłatnym szczepieniem senior musi zgłosić  się do lekarza z dowodem osobistym, po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu  lekarskiego  badania  kwalifikującego do szczepienia.
Nieznany jest jeszcze szczegółowy harmonogram szczepień ze względu na brak szczepionki w szczecińskich hurtowniach, informacja będzie aktualizowana po otrzymaniu aktualnej informacji od Realizatorów Programu.

Realizatorzy programu w 2020 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Przychodnia nr 1
ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie
e-mail: sekretariat@womp.szczecin.pl
91 43-49- 100;
91 43- 49- 200
poniedziałek –piątek
8:00 -18.00
Dostępność do szczepionki zależna jest od dostawy z Hurtowni Farmaceutycznej do Przychodni (planowana dostępność do szczepień -koniec września początek października). Zaplanowana ilość bezpłatnych szczepień przeciwko grypie to: 5650 szczepionek do wyczerpania się szczepionki.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki Przychodnia nr 2
ul. Kopernika 18 w Szczecinie
e-mail: halina.rohde@womp.szczecin.pl
91 42-25-018
poniedziałek –piątek
8:00 -18.00

Przychodnia Medycyny Rodzinnej SZAFERA Sp. z o.o.
ul. Szafera 16-18, 71-245 w Szczecinie
Koordynator programu: p. Angelika Milkiewicz- Ławicka – Przychodnia Medycyny Rodzinnej SZAFERA

Przychodnie Medycyny Rodzinnej SZAFERA
ul. Szafera 16-18 w Szczecinie
e-mail: szafera@pmr.szczecin.pl
91-439-15-10
poniedziałek –piątek
8:00 -18.00
Dostępność do szczepionki zależna jest od dostawy z Hurtowni Farmaceutycznej do Przychodni (planowana dostępność druga połowa września początek października)
Zaplanowana ilość bezpłatnych szczepień przeciwko grypie to: 1000 szczepionek do wyczerpania się szczepionki.

Przychodnie Medycyny Rodzinnej SZAFERA
ul. 9 Maja 13 w Szczecinie
e:mail: 9maja@pmr.szczecin.pl
91-482-02-45
poniedziałek –piątek
8:00 -18.00

Przychodnie Medycyny Rodzinnej SZAFERA
ul. Miodowa 45 w Szczecinie
e-mail: miodowa@pmr.szczecin.pl
91-426-12-58
poniedziałek –piątek
8:00 -18.00

Przychodnie Medycyny Rodzinnej SZAFERA
ul. Lubelska 29 w Szczecinie
e-mail: lubelska@pmr.szczecin.pl
91-486-80-80
poniedziałek –piątek
8:00 -18.00

Przychodnie Medycyny Rodzinnej SZAFERA
ul. Ledóchowskiego 16 w Szczecinie
e-mail: reda@pmr.szczecin.pl
91-435-83-32
poniedziałek –piątek
8:00 -18.00

Przychodnie Medycyny Rodzinnej SZAFERA
ul. Derdowskiego 28 w Szczecinie
e–mail: derdowskiego@pmr.szczecin.pl
91- 453-01-84
poniedziałek –piątek
8:00 -18.00

Poradnia Rodzinna – PAWLUS
ul. Maciejewicza 25, 71-521 w Szczecinie
Koordynator programu: Małgorzata Pawlus – Kierownik Przychodni Rodzinnej –PAWLUS

Przychodnia Rodzinna – PAWLUS
ul. Maciejewicza 25 w Szczecinie
e-mail: poradnia.rodzinna.pawlus@gmail.com
91- 43-58-335
poniedziałek –piątek
8:00 -18.00
Dostępność do szczepionki zależna jest od dostawy z Hurtowni Farmaceutycznej do Przychodni (planowana dostępność druga połowa września początek października)
Zaplanowana ilość bezpłatnych szczepień przeciwko grypie to: 150 szczepionek do wyczerpania się szczepionki.

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.