Klimatyczny stan wyjątkowy – apel i odpowiedź

Rada Osiedla Warszewo podjęła uchwałę wzywającą Radę Miasta Szczecin do wprowadzenia „Klimatycznego Stanu Wyjątkowego”, zaś Prezydenta Szczecina do ograniczenia emisji CO2.

Pod koniec 2018 roku naukowcy ogłosili, że ludzkości pozostało 12 lat na zatrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi.
W interesie mieszkanek i mieszkańców Szczecina jest natychmiastowe podjęcie przez władze samorządowe i centralne najdalej idących działań, które zmniejszą, a docelowo – wyeliminują lub skutecznie skompensują emisje gazów cieplarnianych.
Miasta są lokalnymi centrami życia gospodarczego, kulturowego i politycznego. 70% miast już teraz odczuwa skutki kryzysu klimatycznego. Miasta zużywają dwie trzecie energii elektrycznej i są odpowiedzialne za największe emisje CO2. Działania podejmowane przez miasta będą miały największy wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych i to miasta mogą działać szybciej i sprawniej niż rządy krajowe.
Kryzys klimatyczny to największe wyzwanie XXI w. Ogłoszenie klimatycznego stanu wyjątkowego uświadomi szczeciniankom i szczecinianom skalę zagrożenia, jakim jest globalna destabilizacja klimatu.

klimatyczny stan wyjątkowy

Odpowiedź magistratu

Pierwsze zebranie nowej rady osiedla

Pierwsze zebranie w nowym składzie odbyło się 15 maja. Członkinie i członkowie Rady zostali zaprzysiężeni. Każda z osób ślubowała pod tekstem roty:

Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Osiedla sprawować godnie, sumiennie i uczciwie, kierując się dobrem Osiedla
i jego mieszkańców.

Na pierwszym zebraniu wybrano przewodniczącego i zarząd. Kadencja nowej Rady Osiedla Warszewo trwa 5 lat i zakończy się w 2024 roku.

pierwsze zebranie

Skład nowego zarządu:
Mikołajczyk Dariusz przewodniczący
Liktoras Maria wiceprzewodnicząca
Wybraniec Łukasz skarbnik
Pietrusewicz Stanisław sekretarz
Janicki Krzysztof członek zarządu

Pełny skład Rady Osiedla Warszewo kadencji 2019-24 pod linkiem.

Wyniki wyborów do Rady Osiedla Warszewo


 Nazwisko i imięLiczba głosówWybrany/-a
1Burak Andrzej44nie
2Cydzik Małgorzata136tak
3Gaca Joanna152tak
4Gregorczyk Marcin151tak
5Janicki Krzysztof127tak
6Kadłubowski Łukasz196tak
7Lemm Jakub128tak
8Liktoras Maria166tak
9Mikołajczyk Dariusz166tak
10Obuchowicz Magdalena164tak
11Obuchowicz Rafał153tak
12Pietrusewicz Stanisław131tak
13Rachuta Barbara150tak
14Rusiecki Marek105nie
15Smentek Anna168tak
16Szneider Marcin141tak
17Wielgosz Piotr62nie
18Wiśniewski Krzysztof91nie
19Wybraniec Łukasz153tak
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania8210
Liczba kart ważnych 486
Frekwencja na osiedlu Warszewo5,93 %
Średnia frekwencja w Szczecinie9,54 %

Jednostka pomocnicza miasta Szczecin. Podstawowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie Osiedla.