mpzp warszewo

Przystąpienie do sporządzania MPZP „Warszewo-Wkrzańska 2”

Plan jest zmianą części planu zagospodarowania „Warszewo-Wkrzańska” z 2010 roku.

Plan obejmuje obszar położony w rejonie ulic: Ostoi-Zagórskiego, Wkrzańska, Traszki, Salamandry.

Przedmiotem planu są: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny usług z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tereny zieleni urządzonej, tereny komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w sekretariacie Biura Planowania Przestrzennego Miasta, ul. K. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, p. 108-114, I piętro, w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie 22 dni od daty ukazania się Ogłoszenia – tj. do 5 stycznia 2018 r.

Każdy może wnieść uwagi!

Ogłoszenie w serwisie BIP UM Szczecin

wkrzańska
Granice obszaru objętego przystąpieniem do zmiany planu

2 komentarze do “Przystąpienie do sporządzania MPZP „Warszewo-Wkrzańska 2””

  1. Czy ktoś orientuje się jakie dokładnie i czego będą dotyczyły zmiany w MPZP? Kiedy może ukazać się uaktualniony plan?

    1. Przygotowuja plan pod deweloperow bo miasto nie stac poprowadzic tam kanalizacje i wybudowac drogi.Tylko ze tam sa wysoko wody gruntowe i plynie rzeka Sienniczka i zaden deweloper tam nie wejdzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *